Ανακοίνωση Έναρξης Διαπραγμάτευσης Νέων Μετοχών (29.07.2009) - eltrak