Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (01.02.2012) - eltrak