Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (01.02.2013) - eltrak