Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (04.02.2013) - eltrak