Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (01.07.2009) - eltrak