Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (02.07.2009) - eltrak