Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (01.11.2010) - eltrak