Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (03.02.2012) - eltrak