Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (06.02.2012) - eltrak