Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (03.03.2010 - eltrak