Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (03.04.2013) - eltrak