Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (04.04.2013) - eltrak