Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (03.06.2009) - eltrak