Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (03.08.2009) - eltrak