Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (04.01.2013) - eltrak