Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (07.01.2013) - eltrak