Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (04.06.2012) - eltrak