Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (01.06.2012) - eltrak