Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (05.01.2010) - eltrak