Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (08.02.2010) - eltrak