Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (05.05.2009) - eltrak