Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (04.05.2009) - eltrak