Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (05.06.2013) - eltrak