Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (04.06.2013) - eltrak