Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (05.07.2012) - eltrak