Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (04.07.2012) - eltrak