Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (05.12.2013) - eltrak