Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (04.12.2013) - eltrak