Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (09.12.2013) - eltrak