Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (07.02.2012) - eltrak