Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (06.04.2010) - eltrak