Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (07.04.2010) - eltrak