Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (06.04.2012) - eltrak