Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (05.04.2012) - eltrak