Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (06.08.2013) - eltrak