Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (05.08.2013) - eltrak