Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (06.11.2009) - eltrak