Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (05.11.2009) - eltrak