Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (07.01.2010) - eltrak