Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (08.01.2010) - eltrak