Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (07.01.2011) - eltrak