Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (07.05.2009) - eltrak