Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (08.05.2009) - eltrak