Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (07.05.2010) - eltrak