Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (06.05.2010) - eltrak