Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (07.05.2012) - eltrak