Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (04.05.2012) - eltrak