Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (07.06.2013) - eltrak