Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (07.07.2009) - eltrak