Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (08.07.2009) - eltrak